Empowerment & Aktion

EMPOWERMENT & AKTION
Dit is een training/coachingstraject waar omzetting van de eigen talenten in het daadwerkelijk doen centraal staat.
 
VOOR WIE
Empowerment & Action is een training/coachings traject voor ondernemende mensen die nieuwsgierig
zijn en mogelijkheden willen ontdekken hoe ze met hun talenten en intelligentie op sociaal, economisch gebied hun positie kunnen verbeteren. Voor mensen die willen investeren in hun ontwikkeling en elfkennis op zowel zakelijk als privé gebied.
 
DOOR WIE
Deze training/coaching wordt verzorgd door Francien van den Boomen. Zij is een business en personal coach. Het is haar missie met humor en plezier, inzicht te geven in eigen licht- en schaduwkanten zonder oordeel.Door middel van dit traject ondersteunt zij bij het ondernemen van de acties die je nodig hebt  bij het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en het versterken van je positie.
 
HET PROGRAMMA
Het persoonlijke traject bestaat uit een 18 tal bijeen- komsten van 1,5 uur per week. Met als doel de door middel van training en coaching te begeleiden en te ondersteunen.
 
Aan de hand van een werkboek en het boek Time & Money wordt systematische inzicht verkregen in je eigen talenten en wensen en de mogelijkheden om van je passie je werk te maken. 

Onderwerpen die aan de orde komen:
- Persoonlijke waarden
- Wensen en mogelijkheden
- Persoonlijk doel en missie
- Projectmanagement
- Presentatie
- Tijd en geld
- Verkopen
- Verschil tussen mannen en vrouwen
 
ACTIE
Elke week wordt er zelf een actielijst gemaakt hoe deze talenten ingezet kunnen worden. Aanvullend
worden er vaardigheden aangereikt om de sociale en financiële positie te versterken. Door het opzetten, plannen en uitvoeren/presenteren van een eigen project wordt zichtbaar wat werkt en niet werkt. Het erkennen daarvan zonder oordeel geeft energie en inzicht wat je de met de rest van je leven gaat doen.
 
WAT LEVERT HET OP?
Inzicht in je talenten en kwaliteiten
Inzicht in je waarden en normen
Inzicht in je persoonlijke missie
Contact met je behoeften en wensen
Erkenning van jezelf en anderen
Vertrouwen in je mogelijkheden
Meer vrijheid, passie en plezier
Nieuwe contacten
Verbetering van je levenskwaliteit
Meer actie en beweging
Verbetering van je positie.

Aanmelden

Individueel traject *
Voornaam *
Naam *
Bedrijf
Adres
Postcode
Plaats
Tel *
Mobiel
E-mail *
Geb.datum

-

Deze prijzen zijn exclusief BTW. Meldt u zich van te voren af, dan bent u verplicht de helft van het cursusgeld te betalen. Indien u zich binnen een week (7 dagen) voor aanvang van de cursus afmeldt, dan wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Betaling kan contant of overmaking per bank op rekeningnummer 41.10.99.973 t.n.v. Coaching Connection.


Voorwaarden * Ja ik ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden en de algemene voorwaarden